منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1975 | کل بازدید : 262916 
دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
 

خود كم بيني

افراد داراي اعتماد بنفس از نقاط قوت و ضعف خود اطلاع دارند و از اين كه ديگران هم نسبت به نقاط قوت و ضعف آنها اطلاع پيدا كنند ناراحت نمي شوند.

در مقابل افرادي كه خود كم بيني و يا اعتماد بنفس پاييني دارند، معمولاً مقدار بسيار زيادي از حالت " توانايي هاي خود را مخفي كن" در درون خود دارند كه نيازمند پادزهري براي خنثي شدن آن است.

تمرينات به شما كمك مي كنند كه نسبت به خود بخشنده تر باشيد و ضعف هاي خود را بپذيريد . اكثر افرادي كه از خود كم بيني رنج مي برند ، انتظارات غيرممكني ازخود شان دارند. آنها اغلب در هر موردي از خود انتظار بهترين بودن را دارند واز اين كه نمي توانند به كمال مطلوب برسند احساس گناه و تقصير مي كنند . جالب اين جاست كه اين افراد انتظار دارند اين استاندارد ها را دركساني كه به عنوان " الگوي " اعتماد بنفس برگزيده اند نيز ببينند.

چند روش عملي براي مقابله با خود كم بيني

اگر خود را در مقايسه با ديگران حقيرتر مي پنداريد، اگر احساس مي كنيد به قدر كافي با هوش نيستيد، اگر فكر مي كنيد از جذابيت بهره اي نداريد و يا به اندازه ي كافي مؤفق نيستيد روي برگه ايي ،افكار منفي خود را به شرح زير بنويسيد :

1- اگر مردم مرا به درستي مي شناختند به من به ديده تحقير نگاه مي كردند.

2- سايرين در مقايسه ،ازمن با هوش ترند.

3- هميشه خراب مي كنم .

4- من يك بازنده ي ناكام هستم .

5- نبايد هميشه افسرده باشم؛حتماًاشكالي در من وجود دارد.

6- هرگز خوب نخواهم شد.

7- من آدم حقيري هستم.

8- به اندازه ي كافي با هوش و خوش مشرب نيستم.

1- روش بروني كردن صداها

يكي از دوستان يا افراد خانواده كه به شما نزديك تر است را بخواهيد كه در انجام دادن اين تمرين به شما كمك كند . دوست شما قرار است نقش افكار منفي شما را بازي كند. او بخش منفي ذهن شما ست كه خود را حقير احساس مي كند. دوست شما افكار منفي شما را به صداي بلند به زبان مي آورد.

شما بايد در نقش افكار مثبت ظاهر شويد . با دوست خود چنان حرف بزنيد كه انگار با يكي از دوستانتان كه ناراحت است صحبت مي كنيد. مثلاً بگوييد : " تو بازنده نيستي ، تو يك انسان هستي ، نقطه ضعف هايي داري، همه نقطه ضعف هايي دارند. تو جنبه هاي قدرتمند هم داري كه مي تواني به آنها افتخار كني ،خودت را دست كم نگير"

منظور اينست كه بدانيد از يك معيار دوگانه استفاده مي كنيد، به آنها سخت نمي گيريد ، انتظار نداريد كه كامل و بي عيب و نقص باشند، آنها را به زمين پرتاب نمي كنيد . اما شما در برخورد با خود از معيار متفاوتي استفاده مي كنيد. از خودتان انتظار كامل بودن داريد، وقتي شرايط بر وفق مراد پيش نمي رود خود را مورد تهاجم قرار داده ، مجازات مي كنيد.

 اگر اين طرز برخورد مفيد است چرا از آن در برخورد با ديگران استفاده نمي كنيد؟ چرا ديگرا ن را وقتي با مشكلي روبه رو مي شوند نمي كوبيد ؟ جواب ساده اي دارد . فايده اش به همان اندازه است كه براي خاموش كردن حريق ازنفت و بنزين استفاده كنيد. وقتي نفت بر آتش مي پاشد شعله ها داغ تر مي شوند. آيا مايليد از اين كار دست برداريد؟ آيا مايليد با خود همان رفتاري را بكنيد كه با ديگران مي كنيد؟

به كمك اين روش از معيار دو گانه فاصله مي گيريد . مي آموزيد كه با همه ي انسان ها و از جمله با خودتان با معيار هاي منصفانه رو به روشويد. با همه واقع بين و پر محبت باشيد.

افكار منفي بطور اتوماتيك به ذهن شما خطور مي كنند. از روي عمد و قصد به خودتان حمله نمي كنيد. به اين كار عادت كرده ايد . از خود بپرسيد : " آيا حاضرم اين عبارات را به دوستانم نسبت دهم ؟ " البته كه اين كار را نمي كنيد . هرگز به دوست خود عبارتي تا اين حد غير منطقي نمي گوييد. به جاي آن در مقام تشويق و تسلي او حرف مي زنيد.

در كار تمرين برون ريزي افكار منفي ، يكي از شما در نقش منفي و ديگري در نقش افكار مثبت ظاهر مي شويد . به خاطرداشته باشيد با آن كه در ظاهر باشخص ديگري حرف مي زنيد در اصل به انتقاد هايي كه از خود كرده ايد جواب مي دهيد.

2- روش آيينه

از روش آينه براي برون ريزي صداهاي منفي درون خود نيز مي توان استفاده نمود. براي اين كار روبه روي آينه بايستيد و در حالي كه افكار منفي خود را به صداي بلند مي گوييد به حالت و انعكاس خود در آينه نيز توجه كنيد براي مثال :

( من هميشه خراب مي كنم . من يك بازنده و يك شكست خورده ام )

حالا در حالي كه هم چنان در آيينه نگاه مي كنيد، در قالب شخص دوم با خود حرف بزنيد ، فرض را برا ين بگذاريد كه با يكي از دوستانتان كه حال و روز شما را دارد حرف مي زنيد. ممكن است بگوييد:

( گوش كن ، شايد در مواردي كارها را خراب كني، اما همه همين كار را مي كنند تو داراي نقاط قوت و ضعف هستي ، گاه موفق و گاه ناكام  مي شوي . دليلش انسان بود ن توست ودليلي وجود ندارد كه از اين حيث ناراحت باشي . اگر نقطه ضعف هايي داري مي تواني روي آنها كار كني.)

احتمالاًبه اين نتيجه مي رسيد كه وقتي درمقام دفاع از خود حرفي مي زنيد به انديشه ي منفي ديگري درباره ي خودتان مي رسيد . مثلاً:

(نبايد هميشه افسرده باشم ، حتماً اشكالي در من وجود دارد)

همچنان در آيينه نگاه كنيد و انگار كه با يكي از دوستانتان صحبت مي كنيد به خودتان جواب بدهيد. مي توانيد بگوييد: خيلي خوب بود اگر در تمام مواقع افسرده نمي بودي . اگر كسي كمي حوصله به خرج بدهي بهتر مي شوي . ممكن است در زمينه هاي احساسي با مشكلاتي مواجه شوي ، اما اين سبب بد بودن تو نيست .

روش فوق ، روش دفاع از خود با استفاده از رد افكار منفي مي باشد. شما وقتي به اين نتيجه برسيد كه افكار منفي شما مخدوش هستند ، حالتان بهتر مي شود.

اما به روش ديگري نيز مي توانيد با افكار منفي خود برخورد كنيد و آن پذيرفتن مسئله است. شما مي پذيريد كه در آن عبارت منفي واقعيتي نهفته است . اگر اين كار را با آرامش و با روحيه شاد انجام دهيد، بر اثر بخشي آن مي افزاييد اين روش كاملاًمتفاوت از ساير روش ها ست . از خود دفاع نمي كنيد، بلكه برعكس آن را انجام مي دهيد. مي پذيريد كه اشكال داريد و نواقصتان را صادقانه مي پذريريد . پس به طور خلاصه :

1- نبايد از خودتان دفاع كنيد. بحث هم نكنيد . به جاي آن اتهام وارده را بپذيريد . نكته واقع بينانه اي در انتقاد پيدا كنيد.

2- اين كار را در كمال خونسردي و با حفظ عزت نفس خود، انجام بدهيد .

براي تمرين روش " پذيرفتن " مي توانيد باز از يكي از دوستان نزديك يا اعضاي خانواده ي خود استفاده كنيد و ياهمانند روش " دفاع از خود " از يك آيينه نيز استفاده نماييد. ولي در كل بايد توجه داشته باشيد ، كسي كه در نقش افكار منفي ظاهر مي شود هميشه با فاعل هاي دوم شخص مفرد شروع مي كند و كسي كه افكار مثبت را به زبان مي آورد از عبارات، با فاعل " من" استفاده مي كند .

خود پذيري سالم ، خود پذيري ناسالم

وقتي درباره ي " قضيه ي پذيرش " صحبت مي كنيم لازم است ميان خود پذيري سالم و ناسالم تفاوت قائل شويم.

بسياري از افسرده ها خود را انسان هايي حقير، بي ارزش و بازنده مي دانند. براي بعضي ها قبول اين كه " قضيه ي پذيرش" چگونه مي تواند حال كسي را كه معتقد است حالش بد است را بهبود بخشد ، دشوار است . در ظاهر امر به نظر مي رسد كه قضيه ي پذيرش براحساس درماندگي و نابسندگي بيمار مهر تأييد مي زند.

ميان خود پذيري سالم و ناسالم سه تفاوت عمده وجود دارد . نخست در خود پذيري سالم اين حقيت را مي پذيريد كه اشكالات مشخصي داريد،اما به كلي بي ارزش بودن خود را نمي پذيريد . فرض كنيم كه شما خود را انسان معيوبي مي دانيد . اين انديشه منفي جايي براي رشد شما باقي نمي گذارد . اگر " قضيه ي پذيرش " را مورد استفاده قرار دهيد ، انديشه ي مثبت شما مي تواند اين باشد: " من انساني هستم كه نواقص فراواني دارم . اين را مي پذيرم " اين انديشه مثبت كاملاً صادقانه است و با مشكلات موجود، برخورد واقع بينانه تر ي مي كند.

تفاوت دوم در اين است كه درخود پذيري ناسالم افراد عيوب خود را غير قابل تغيير در نظر مي گيرند در اين شرايط جاي اميدي باقي نمي ماند. اما در خود پذيري سالم قبول مي كنيد كه عيوبي داريد. اما خودتان را به كلي مردود نمي دانيد و هميشه جاي رشد باقي مي ماند.

تفاوت سوم ميان خود پذيري سالم و ناسالم، تغييردر رابطه است . خود پذيري سالم اغلب به رشد اشخاص منتهي مي شود . كساني كه به كلي احساس بي ارزش بودن مي كنند درهاي تحول را به روي خود مي بندند. اما وقتي كمبود ها و نواقصتان رامي پذيريد و در ضمن عزت نفستان را حفظ مي كنيد نيرو و انگيزه ي بيشتري براي تغيير يافتن داريد.  

حبيبه خياط جديدي ، كارشناس ارشد مشاوره

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهمراکز پژوهشیگروه های آموزشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی