منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2749 | کل بازدید : 264981 
چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
 

 

معرفی اعضای مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی

 

 

مسئول مرکز: دکتر بهمن بهمنی  دکتری تخصصی مشاوره و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رقیه امامی:کارشناس ارشد روان شناسی عمومی/کارشناس مرکز ( تمام وقت )

حبیبه خیاط جدیدی :دانشجوی دکتری مشاوره / کارشناس مرکز ( تمام وقت )

کوکب محمدصالحی : دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی /کارشناس مرکز ( تمام وقت )

 


مشاورین خوابگاه و دانشگاه :

1.محمد رستمی : دانشجوی دکتری مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهمراکز پژوهشیگروه های آموزشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی